HANDELSBETINGELSER

Gab, nu bliver det sådan lidt kedeligt.

Men de skal jo være her.

Hvis du ikke lige orker at læse dem, så er det helt okay med mig.

Jeg lover dig, at vi gør alt for at have glade kunder. Og faktisk er sagen den, at vi aldrig nogensinde har haft brug for, at henvise til vores handelsbetingelser. Heldigvis da. 

Men her er de - værsgo ♥︎ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse
1.1
Enhver levering af produkter fra Basicclean.dk sker på grundlag af nærværende salgs-og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet fremgår af den af Køber fremsendte ordrebekræftelse.

2. Indgåelse
2.1
Køber bliver tidligst forpligtet ved de af Køber afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Basicclean.dk har afsendt sin ordrebekræftelse. Basicclean.dk er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Basicclean.dk fremsendte erklæringer.

3. Priser
3.1
Alle priser, herunder priser i henhold til de af Basicclean.dk udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesomkostninger. Basicclean.dk forbeholder sig ret til med 30 dages varsel at ændre prislister og katalogmateriale.

3.2
Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder prisstigninger i produktions-og leveringsomkostningerne, herunder i leverandørers priser, er Basicclean.dk berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

3.3
Alle priser er vist i Danske kroner (DKK) og vises både med og uden moms.

4. Leveringsbetingelser
4.1
Levering finder sted på Købers udvalgte adresse eller i udvalgte pakkeshop, og aflæsning sker efter købers instruks, således at køber bærer ansvaret for, at alle forhold på aflæsningsstedet er lovlige og forsvarlige.

4.2
Forsendelsen sker i standardemballage. 

4.3
Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og indenfor 14 dage og vil i så fald ske for Købers regning. Ved tilbagebetaling trækkes den oprindelige fragtomkosning fra, sådan Køber betaler denne fragtomkostning også. Ligeledes gælder det for uafhentede pakker, at alle fragtomkostninger både returfragten til Basic Clean og fragten for genlevering betales af kunden.

4.4
Levering er gratis til pakkeshop eller erhvervsadresse ved køb over 499 kr inklusiv moms. Er ordren mindre end 499 kr koster fragten hhv 48,75 og 61,25 afhængigt af hvilken fragtmetode der vælges. OBS: du har 7 dage til at afhente dine varer i pakkeshoppen, afhentes de ikke sendes de retur til Basic Clean på købers regning, og skal pakken sendes frem igen er det også på købers regning.

4.5
Har du adresse på en ikke brofast ø kan det ske, at du vil blive kontaktet og pålagt en ekstra fragtomkostning. Dette sker selvfølglig efter en gensidig aftale mellem kunden og Basic Clean.

4.6
Du kan forvente en leveringstid på mellem 1-3 hverdage. mm. andet oplyses på produktsiden.


5. Betalingsbetingelser

5.1
Køber kan vælge mellem at betale med kort, MobilePay eller via alm. bankoverførsel. 

5.2
Dankort og Visa/Dankort er sikret med SSL og verificeret af PBS, hvilket betyder en sikker og krypteret forbindelse. Beløbet trækkes først i det øjeblik varen bliver afsendt.

5.3
Ved bankoverførsel skal beløbet indsættes på reg. Nr. 9102 og konto nr. 457-19-58614.  

 

5.4 
Vi hæver først din betaling, i det øjeblik vi pakker og sender varerne. 

har du valgt bankoverførsel sender vi først varerne, når vi har modtaget din betaling.


6. Garanti/ansvar/reklamation
6.1
Garantien omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler. Garantien gælder kun, såfremt produkterne er forsvarligt opbevaret, og af Køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug ifølge vedlagte specifikationer. Basicclean.dk er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes forkert opbevaring, brug eller sammensætning af produkter, der ikke forudgående er godkendt af Basicclean.dk.

6.2
Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Basicclean.dk forpligtet og berettiget til -efter eget valg -at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Basicclean.dks erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og Basicclean.dk kan under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for indirekte tab, så som afsavnstab, driftstab eller følgeskade hos tredjemand. 

6.3
Ansvarsperioden ophører 24 måneder efter salgsdatoen.

 

6.4 

I tilfælde af reklamationer, hvor du skal sende varen retur til os, skal du selv indledningsvist afholde alle omkostningerne til returfragt! Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine omkostninger.
Du kan købe en returlabel her ( klik her )
Såfremt du vælger og sende varen retur på anden vis refunderer vi kun et beløb på maksimalt 49,00 kr. tilsvarende den værdi som du kan købe en returlabel til på basicclean.dk.

Er reklamationen ikke berretiget (afvises din klage, fordi produktet er fejlfri) skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder også vores fragtomkostninger til returnering af varen til dig efter undersøgelse, ligesom vi kan opkræve dig et gebyr, som beregnes pr. halve påbegyndte arbejdstime med en takst på kr. 250,- + moms.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor kvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track and trace nummer. ( OBS send ikke varerne i deres egen original emballage, lig altid kassen i en yderemballage.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. eller sendt til pakkeshops7. Force majeure
7.1
Basicclean.dk er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt Basicclean.dk kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for dennes kontrol, så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering fra leverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.
 
7.2
I så fald er Basicclean.dk berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre Basicclean.dk forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 6 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

8. Reklamations-og undersøgelsespligt
8.1
Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel.

8.2
Opstår en mangel i garantiperioden, er Køber forpligtet til at reklamere herover straks, og inden 8 dage efter manglen er eller burde være konstateret.

8.3 Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber denne retten til at gøre manglen gældende.

9. Produktansvar
9.1
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til produktansvarsloven. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan Basicclean.dk ikke pålægges yderligere ansvar. Basicclean.dk kan ikke gøres ansvarlig for avancetab eller andet indirekte tab, i det omfang dette ikke følger af de ufravigelige retsregler.

9.2
I tilfælde, hvor BasicClean.dk holdes ansvarlig udover det ovenfor anførte ansvar, skal Køber tilsvarende holde BasicClean.dk skadesløs herfor.

10. Produktinformation og ændringer
10.1
De tekniske specifikationer opgivet katalogmateriale er af vejledende karakter, og Basicclean.dk påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne.

10.2
Basicclean.dk forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udformningen af og specifikationer til de solgte produkter, forudsat at ændringerne ikke forringer Købers muligheder for at anvende produkterne.

11. Lovvalg og voldgift
11.1
Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra Basicclean.dk, skal afgøres efter dansk rets regler.

11.2
Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra Basicclean.dk, skal endelig afgøresaf Retten i Ålborg.

 
12. Fortrydelsesret / annulering af ordrer 
 

Når du handler på nettet og hos basicclean.dk har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os.
Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.
For at bevare fortrydelsesretten må du alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.
På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, det vil fremgå ved bestilling, eller man kan miste sin fortrydelsesret.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du tydeligt give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen på [email protected]

Hvis du fortryder købet, skal varerne tilbageleveres til: ( Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder. )
Basic Clean
Aalborgvej 32
DK-9575 Terndrup
Danmark

 

OBS: Husk og vedlægge den fremsendte returformular

 

BEMÆRK:
Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi

 • Du reelt har taget varen i brug,
 • Den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
 • Du har brudt plombering, varetype mm.

 

Tilbagebetaling
Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet, dog minus fragtomkostninger.

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.


Gå til webshop

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Google AdWords
 • Google analyticsa
 • Instagram
 • Facebook
 • Partner Ads
 • Youtube
 • Klarna

Formål med coockies på vores shop:

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger
 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores webshop
 • Målretning af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer vi tror er mest relevante og hvor ofte den samme annonce vises.

 

 Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: [email protected]. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Basic Clean v/Louise Grønhøj Nielsen
Aalborgvej 32, 9575 Terndrup
Tlf. 70222123
Mail [email protected]
CVR nr.: 31685001 

© Basic Clean - All Rights Reserved