HANDELSBETINGELSER

Gab, nu bliver det sådan lidt kedeligt.

Men de skal jo være her.

Hvis du ikke lige orker at læse dem, så er det helt okay med mig.

Jeg lover dig, at vi gør alt for at have glade kunder. Og faktisk er sagen den, at vi aldrig nogensinde har haft brug for, at henvise til vores handelsbetingelser. Heldigvis da. 

Men her er de - værsgo ♥︎ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse
1.1
Enhver levering af produkter fra Basicclean.dk sker på grundlag af nærværende salgs-og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet fremgår af den af Køber fremsendte ordrebekræftelse.

2. Indgåelse
2.1
Køber bliver tidligst forpligtet ved de af Køber afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Basicclean.dk har afsendt sin ordrebekræftelse. Basicclean.dk er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Basicclean.dk fremsendte erklæringer.

3. Priser
3.1
Alle priser, herunder priser i henhold til de af Basicclean.dk udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesomkostninger. Basicclean.dk forbeholder sig ret til med 30 dages varsel at ændre prislister og katalogmateriale.

3.2
Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder prisstigninger i produktions-og leveringsomkostningerne, herunder i leverandørers priser, er Basicclean.dk berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

4. Leveringsbetingelser
4.1
Levering finder sted på Købers udvalgte adresse eller i udvalgte pakkeshop, og aflæsning sker efter købers instruks, således at køber bærer ansvaret for, at alle forhold på aflæsningsstedet er lovlige og forsvarlige.

4.2
Forsendelsen sker i standardemballage. 

4.3
Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og indenfor 14 dage og vil i så fald ske for Købers regning. Ved tilbagebetaling trækkes den oprindelige fragtomkosning fra, sådan Køber betaler denne fragtomkostning også. Ligeledes gælder det for uafhentede pakker, at alle fragtomkostninger både returfragten til Basic Clean og fragten for genlevering betales af kunden.

4.4
Levering er gratis til pakkeshop eller erhvervsadresse ved køb over 499 kr inklusiv moms. Er ordren mindre end 499 kr koster fragten hhv 48,75 og 61,25 afhængigt af hvilken fragtmetode der vælges. 

4.5
Har du adresse på en ikke brofast ø kan det ske, at du vil blive kontaktet og pålagt en ekstra fragtomkostning. Dette sker selvfølglig efter en gensidig aftale mellem kunden og Basic Clean.

5. Betalingsbetingelser
5.1
Køber kan vælge mellem at betale med kort, MobilePay eller via alm. bankoverførsel. 

5.2
Dankort og Visa/Dankort er sikret med SSL og verificeret af PBS, hvilket betyder en sikker og krypteret forbindelse. Beløbet trækkes først i det øjeblik varen bliver afsendt.

5.3
Ved bankoverførsel skal beløbet indsættes på reg. Nr. 9102 og konto nr. 457-19-58614.  

6. Garanti/ansvar/reklamation
6.1
Garantien omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler. Garantien gælder kun, såfremt produkterne er forsvarligt opbevaret, og af Køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug ifølge vedlagte specifikationer. Basicclean.dk er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes forkert opbevaring, brug eller sammensætning af produkter, der ikke forudgående er godkendt af Basicclean.dk.

6.2
Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Basicclean.dk forpligtet og berettiget til -efter eget valg -at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Basicclean.dks erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og Basicclean.dk kan under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for indirekte tab, så som afsavnstab, driftstab eller følgeskade hos tredjemand. 

6.3
Ansvarsperioden ophører 24 måneder efter salgsdatoen.

7. Force majeure
7.1
Basicclean.dk er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt Basicclean.dk kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for dennes kontrol, så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering fra leverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.
 
7.2
I så fald er Basicclean.dk berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre Basicclean.dk forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 6 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

8. Reklamations-og undersøgelsespligt
8.1
Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel.

8.2
Opstår en mangel i garantiperioden, er Køber forpligtet til at reklamere herover straks, og inden 8 dage efter manglen er eller burde være konstateret.

8.3 Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber denne retten til at gøre manglen gældende.

9. Produktansvar
9.1
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til produktansvarsloven. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan Basicclean.dk ikke pålægges yderligere ansvar. Basicclean.dk kan ikke gøres ansvarlig for avancetab eller andet indirekte tab, i det omfang dette ikke følger af de ufravigelige retsregler.

9.2
I tilfælde, hvor BasicClean.dk holdes ansvarlig udover det ovenfor anførte ansvar, skal Køber tilsvarende holde BasicClean.dk skadesløs herfor.

10. Produktinformation og ændringer
10.1
De tekniske specifikationer opgivet katalogmateriale er af vejledende karakter, og Basicclean.dk påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne.

10.2
Basicclean.dk forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udformningen af og specifikationer til de solgte produkter, forudsat at ændringerne ikke forringer Købers muligheder for at anvende produkterne.

11. Lovvalg og voldgift
11.1
Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra Basicclean.dk, skal afgøres efter dansk rets regler.

11.2
Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra Basicclean.dk, skal endelig afgøresaf Retten i Ålborg.

Gå til webshop

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: [email protected] Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Basicclean.dk
Aalborgvej 32, 9575 Terndrup
Tlf. 70222123
Mail [email protected]

© Basic Clean - All Rights Reserved